Dejas

Jau senos laikos, cilvēki savu laiku pavadīja dejojot. Šīs dejas bija ļoti dažādas un tika dejotas dažādās vietās. Katrai kultūrai, valstij ir savas tradicionālās dejas kuras ir dziļi iesakņojušās šīs tautas vēsturē. Ar dejām sasistās ļoti daudz, dažādu notikumu un vēsturisku faktu, kas tikai apliecina dejas nozīmi cilvēka dzīvē. Dejas tiek saistītas ar cilvēkiem jau […]

Džeza dejas un mūzika

Lai gan daži cilvēki džezu saista ar mūziku un mūzikas pirmsākumiem, mazāk cilvēku zina par džeza pirmsākumiem kā par deju stilu. Džezu var salīdzināt ar bērnu bez tēva, tomēr džezam kā deju un mūzikas stilam, šķiet, ir daudzas mātes, neskatoties uz to, ka tam nav tēva. Par to liecina daudzās dažādās ietekmes uz šo krāsaino […]